Header 100 dagen - The Baby Project

1000 dagen

De eerste 1000 dagen van een mensenleven zijn cruciaal. Deze periode, geteld vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot de tweede verjaardag, legt de basis voor een gezonde ontwikkeling. Wanneer een kind tijdens deze kritieke eerste tijd voldoende vitaminen en mineralen krijgt, plukt het daar een leven lang de vruchten van. Want een tekort een goede voedingsstoffen kan leiden tot een fysieke en mentale achterstand die nooit meer ingehaald wordt.

Gelukkig kan ondervoeding relatief eenvoudig worden voorkomen, en dat begint vanaf dag één. Want chronische honger is niet alleen een kwestie van weinig eten, maar meestal van slecht of eenzijdig eten. Zelfs wanneer mensen voldoende voedsel binnenkrijgen om hun gevoel van honger te stillen, kunnen ze door slecht of eenzijdig eten een tekort hebben aan voedingsstoffen. Aandacht voor goede voeding voor moeder én kind is dus erg belangrijk.

Omdat deze eerste 1.000 dagen zo belangrijk zijn ondersteunt en begeleidt The Hunger Project jonge ouders en hun kinderen in onze programmalanden tijdens deze cruciale periode. Deze ondersteuning stopt niet bij het geven van voorlichting over gezonde voeding. Zo bieden vrijwilligers in onze epicentra in Ghana, Mozambique, Oeganda, Benin, Ethiopië, Malawi, Burkina Faso en Senegal, directe ondersteuning aan ouders en hun kroost. Door gezondheidsklinieken met kraamfaciliteiten en vrijwilligers gespecialiseerd in moeder- en kindzorg kan The Hunger Project:

  • Controles voor zwangere vrouwen in gezondheidsklinieken faciliteren;
  • Vrouwen onder toezicht laten bevallen in een geboortekliniek of thuis;
  • Het gewicht van jonge kinderen controleren, en ingrijpen wanneer nodig;
  • Dorpsmoeders opleiden, die vervolgens kookdemonstraties voor andere moeders organiseren;
  • Zwangere vrouwen voorlichten over het belang van gezonde voeding voor henzelf én voor kun aanstaande kroost.

Daarnaast traint The Hunger Project vrouwelijk leiders in Indiase dorpsraden, die er onder andere op toezien dat de Angawadi’s  (consultatiebureaus op dorpsniveau) goed functioneren en promoten we de wonderboom Moringa in BeninEthiopiëMalawi en Oeganda, waarbij we voorlichting geven over hoe deze voedingsrijke bladeren verwerkt kunnen worden in thee voor moeders of pap voor de kleintjes.

Wist je dat vorig jaar in Oeganda bijna 200 tienermoeders zijn bereikt met Moringa-bewustwordingsactiviteiten? Dat is een knappe prestatie want het zijn meisjes die meestal niet uit zichzelf naar bijeenkomsten komen. En dat terwijl zij en hun baby’s zeer kwetsbaar zijn voor ondervoeding. Moringa kan voor hen een groot verschil in gezondheid maken.

Impactcijfers 2017

De verschillende activiteiten van The Hunger Project in het kader van de eerste 1000 dagen hebben een flinke impact. Van het trainen van vrijwilligers en het voorlichten van jonge ouders over gezonde voeding, tot het faciliteren van zwangerschapscontroles en bevallingen onder toezicht: al deze activiteiten dragen bij aan de onderstaande mooie cijfers.

  • Ruim 230.000 vrouwen bezochten een van onze epicentrumklinieken in Senegal, Benin, Burkina Faso, Ghana, Ethiopië, Oeganda, Malawi en Mozambique tijdens hun zwangerschap;
  • Er werden 22.800 kinderen geboren in deze epicentrumklinieken;
  • 200 verloskundigen en verpleegkundigen werden getraind;
  • En er zijn in 2017 ruim 883.000 vaccinaties uitgedeeld in deze epicentrumklinieken
  • Bijna 8.000 families, zo’n 43.500 mensen in de epicentra, leerden lekker koken met Moringa via kookdemonstraties en kookboeken

Uitgelicht: Malawi

Ook in Malawi worden in de epicentra trainingen gegeven over voeding en het 1000-dagen programma. In delen van Malawi is het gebruikelijk om een pasgeboren baby vast voedsel te geven of dawaele, een kruidendrank. En doordat een pasgeboren baby dit krijgt in plaats van borstvoeding, komt de melkproductie van de moeder niet op gang.

“Ik leg moeders uit dat slechte voeding in de eerste maanden ertoe kan leiden dat hun kinderen later niet meekomen op school, dat ze vroeg stoppen met school en jong trouwen. Waardoor ze vroeg kinderen krijgen, die op hun beurt ook weer ondervoed zijn en het verhaal opnieuw begint. Het is een vicieuze cirkel, die vooral komt door een gebrek aan kennis over goede voeding. Dus benadruk ik dat het beste is om hun baby’s de eerste zes maanden exclusief te borstvoeden. En daarna pas vast voedsel te introduceren. En goed op te letten dat dit voedsel genoeg vitaminen en mineralen bevat. Zodat hun kinderen zich fit eten. De moeders krijgen echt stars in hun eyes als ze zich realiseren dat hun kinderen zich letterlijk slimmer kunnen eten.”

Grace ChikowiVerloskundige en werkzaam bij The Hunger Project Malawi.

Uitgelicht: Senegal

In het epicentrum Ndereppe in Sengeal geven lokale vrijwilligers voorlichting over het belang van gezonde voeding voor moeder en kind tijdens deze eerste 1000 kwetsbare dagen. Binnen dit programma wordt nauw samengewerkt met de lokale overheid.

“Wij richten ons vooral op de eerste twee jaar, omdat die van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van een kind. We werken nauw samen met een gezondheidspost dichtbij. Als een vrijwilliger ondervoeding bij een kind constateert, wordt het kind doorverwezen naar de gezondheidspost. De gezondheidspost houdt voor de hele regio het aantal ondervoede kinderen bij en is nauw betrokken bij ons werk.” 

Marie Cecile DiamCoördinator van het gezondheids- en voedingsprogramma van The Hunger Project.