Kindhuwelijken – Her Choice

Een meisje moet zelf kunnen beslissen of, met wie en wanneer ze wil trouwen: het is haar keuze. Via alliantie Her Choice werkt The Hunger Project aan het einde van kindhuwelijken. Want kindhuwelijken en tienerzwangerschappen gaan hand in hand met honger en ondervoeding.

Jaarlijks trouwen wereldwijd ongeveer 15 miljoen meisjes voor hun achttiende jaar. En 1 op de 5 meisjes wereldwijd is een kindbruid. Dat was 1 op de 3 in de jaren 80, het aantal kindhuwelijken neemt dus af.

Vicieuze cirkel

Honger, armoede en kindhuwelijken hangen nauw met elkaar samen. Er is sprake van een vicieuze cirkel. Bij meisjes uit arme gezinnen ligt de kans dat zij jong trouwen twee keer zo hoog als bij meisjes uit rijkere families. Meisjes die jong trouwen stoppen met school en krijgen vaak al snel kinderen. Te jong zwanger worden leidt vaak tot ondervoede baby’s met een groeiachterstand. Ondervoede kinderen hebben op de lange termijn meer kans op ziektes, verstandelijke beperkingen en een lager IQ – wat weer effect heeft op hun leervermogen. En zo nemen de kansen op een betere toekomst als volwassene af. Voor de jonge moeders betekent stoppen met school dat hun kans op betaald werk afneemt, zij afhankelijk zijn en niet genoeg inkomsten hebben om hun gezinnen te voeden. Zo houden armoede en ondervoeding zichzelf in stand.

“Het is zo normaal dat ouders hun dochter jong laten trouwen, maar we zouden het niet normaal moeten vinden. Dat wil ik andere meisjes vertellen. Het is hartstikke moeilijk om te bevallen van een baby en daarna weer naar school te gaan. Maar het is niet onmogelijk. Dat wil ik laten zien.”

Lees het hele verhaal van Gladys uit Oeganda

Her Choice-Programma

Via het “Her Choice”-programma werken we vijf jaar samen met Stichting Kinderpostzegels, ICDI, de AISSR/UvA en met steun van de Nederlandse overheid aan het tegengaan van kindhuwelijken. Dat doen we in 10 landen, waarvan 6 landen waar The Hunger Project werkt: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana en Oeganda.

In 2018 voerde AISSR/UvA in samenwerking met onafhankelijke lokale onderzoekers een midline evaluatie uit. Er werden data verzameld in 10 landen van 5.204 meisjes, 3.261 huishoudens, 68 gezondheidscentra en 145 leraren. Lees hier meer over het Midline Report of lees de impact pager (Engels).

Her Choice in cijfers

 • 5 partners: Stichting Kinderpostzegels, ICDI (International Child Development Initiatives), AISSR/UvA, The Hunger Project en het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • 5 jaar: van 2016 t/m 2020
 • 6 strategieën: empoweren van meisjes; meisjes op school houden; laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg; economische zekerheid voor meisjes en hun familie; mobiliseren van de lokale gemeenschap; beleidsbeïnvloeding
 • 10 landen: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Mali, Nepal, Oeganda, Pakistan, Senegal
 • meer dan 1100 dorpen, verdeeld over 37 epicentra in Afrika en 56 unions in Bangladesh.
Youth Club Lahotan Benin

Krachtige meisjes

Meisjes kunnen juist  het verschil maken. Als ze de gelegenheid krijgen om onderwijs te volgen, heeft de hele maatschappij daar voordeel bij: kindersterfte en ondervoeding neemt af, inkomen neemt toe. Om een einde te maken aan honger en armoede moet de vicieuze cirkel doorbroken worden. Het is cruciaal dat er een einde wordt gemaakt aan kindhuwelijken.

Een einde aan kindhuwelijken

The Hunger Project steunt meisjes. Om uit meisjes te halen wat er in zit. Om ze uit te laten groeien tot machtige leiders die een nieuwe toekomst bieden aan hun gezinnen, gemeenschappen, hun landen en onze wereld. In alle programma’s van The Hunger Project staan gelijke rechten en kansen voor meisjes en vrouwen centraal. Op verschillende manieren zetten wij ons in om de vicieuze cirkel te doorbreken. Lokale vrijwilligers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika roepen op tot een halt van geweld en discriminatie tegen meisjes en aan discriminerende praktijken zoals kindhuwelijken, maar ook bruidsprijzen en genitale verminking.

Vooruitgang

Er wordt hard gewerkt aan het einde van kindhuwelijken. Doordat het uitbannen van kindhuwelijken is opgenomen in de Sustainable Developmennt Goals, staat het hoog op de internationale agenda. En met resultaat: het aantal meisjes dat trouwt voor haar achttiende verjaardag neemt wereldwijd af. De grootste daling is te zien bij meisjes die voor hun vijftiende moeten trouwen. Voor meisjes tussen de vijftien en achttien jaar is nog niet veel veranderd. Een op de vijf meisjes wereldwijd is een kindbruid. Dit was een op de 3 in de jaren tachtig – dat is mooi maar we zijn er nog niet. Werk aan de winkel dus.

In deze dorpen, epicentra en unions zijn in 2018 mooie resultaten behaald:
 • In Benin trainden we 242 gemeenschapsleiders om in hun dorpen activiteiten te organiseren om iedereen bewust te maken van de negatieve gevolgen van kindhuwelijken en het belang van onderwijs voor meisjes.
 • 130 vrouwen in Burkina Faso volgden een ondernemerschapstraining. Met eigen inkomen kunnen zij zelf financieel bijdragen aan de opvoeding van hun kinderen en ervoor zorgen dat hun dochters naar school blijven gaan. Belangrijk, want meisjes die naar school gaan trouwen later.
 • Jongeren in Bangladesh pleitten zelf op school voor extra voorzieningen voor meisjes die ongesteld zijn. Op 200 scholen zijn nu aparte toiletten voor meisjes met water, zeep, handdoeken en maandverband. Hierdoor hoeven meisjes niet langer afwezig te zijn tijdens hun menstruatie en kunnen ze gewoon naar school blijven gaan.
 • In Ethiopië gaan verschillende generaties in de gemeenschap met elkaar in gesprek over kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis. Deze Community Conversations hebben geleid tot het opstellen van lokale reglementen die kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis verbieden in hun gemeenschap. En met succes: in epicentrum Geza Washa werden in 2018 maar liefst 25  geplande huwelijken geannuleerd en kunnen de meisjes verder naar school gaan. Dit is vooral dankzij de goede samenwerking tussen de gemeenschap, de girls clubs (meidenclubs waar meisjes leren over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en de negatieve effecten van kindhuwelijken) en het schoolbestuur.

Mihret Teclemariam werkt bij The Hunger Project Ethiopië aan vrouwenrechten:

“Om te beginnen brengen we in kaart in welke regio’s de meeste kindhuwelijken voorkomen. Op deze hotspots, zoals Amhara, gaan we ons richten. We willen dat dit project zo breed mogelijk wordt gedragen. Daarom organiseerden we afgelopen maart een speciale lanceringsbijeenkomst met zo veel mogelijk partners uit de hotspots, zoals lokale overheden, scholen en religieuze leiders. We willen de neuzen dezelfde kant op krijgen. We moeten af van het traditionele idee dat er iets mis is met ongetrouwde meisjes van 18 jaar of ouder. Via de scholen, religieuze leiders en lokale overheden willen we met de ouders in discussie over deze traditionele ideeën. Tegelijkertijd weten we dat armoede een belangrijke reden voor kindhuwelijken is. Wanneer ouders niet langer voor hun kind kunnen zorgen dwingen ze een huwelijk af. Een meisje levert bij haar huwelijk geld op voor haar ouders: de ouders van de bruidegom betalen een vergoeding – een bruidsschat. Daarom combineren we voorlichting met kennis en activiteiten zodat families hun eigen inkomsten kunnen vergroten. Want wanneer ouders hun gezin kunnen onderhouden, worden de dochters later uitgehuwelijkt. Een strategie die we altijd volgen bij The Hunger Project.” Lees meer over kindhuwelijken in Ethiopië.

Girls Not Brides

De internationale organisatie Girls Not Brides strijdt al jaren tegen kindhuwelijken. Eind 2016 lanceerde de Her Choice-alliantie samen met negen andere organisaties de Nederlandse tak van Girls Not Brides, met onder andere een bijeenkomst in de Tweede Kamer en een event onder leiding van Mabel van Oranje. “Door samen te werken staan we sterker en kunnen we wetgeving afdwingen bij landen waar dit veel voorkomt. We zijn nu een familie van zeshonderd organisaties wereldwijd die zich inzetten om te voorkomen dat minderjarige meisjes trouwen, gedwongen of niet”, aldus Mabel van Oranje.

India 484 x 391-13Artikel: Een einde aan kindhuwelijken

“Ik had een van die meisjes kunnen zijn die ik heb zien lijden in kindhuwelijken.” De 13-jarige Shapla Banu uit Bangladesh moet er niet aan denken: “Ik wil naar de universiteit en onderwijzeres worden.”

Toch scheelde het niet veel of Shapla had deze droom niet waar kunnen maken. Haar vader was haar huwelijk al aan het voorbereiden, op haar 13e! Dat zou het einde zijn geweest van haar jeugd, schooltijd en toekomst. Gelukkig wist Shapla waar ze hulp kon vinden en is haar huwelijk – door tussenkomst van een lerares – op tijd voorkomen: “Op een dag ging ik naar de studiegroep van het Youth Ending Hunger Project in Bangladesh. Het onderwerp die dag was kindhuwelijken. Na de lezing heb ik mezelf voorgenomen dat ik nooit zou trouwen voor mijn 18e jaar.” Lees verder

Facts:

 • 12 miljoen meisjes per jaar trouwen voor hun achttiende
 • Een op de drie meisjes is voor haar 18e getrouwd
 • Meisjes uit arme gezinnen hebben twee keer zoveel kans om jong te trouwen dan meisjes uit rijkere families
 • Bijna de helft van de meisjes in ontwikkelingslanden wordt voor haar 18e zwanger
 • Elk jaar extra onderwijs dat een meisje volgt, verhoogt haar toekomstig inkomen met 10 tot 20 procent
 • Bij gelijke toegang tot middelen en onderwijs kunnen vrouwen ervoor zorgen dat het aantal mensen met honger wereldwijd afneemt met 16%
 • Het kind van een moeder die kan lezen heeft 50% meer kans om ouder te worden dan 5  jaar
 • Wereldwijd heeft bijna een kwart van de meisjes na haar 15e jaar fysiek geweld meegemaakt
 • Een derde van de meisjes die tussen hun 15e en 19e jaar trouwden is slachtoffer geweest van geweld door hun partner.

Foto’s: Millie Albon, Rebke Klokke en Anna Zhu