Bizuhaye Terefe_credit Johannes Odé

Kindhuwelijken – Her Choice

Een meisje moet zelf kunnen beslissen of, met wie en wanneer ze wil trouwen: het is haar keuze. Via alliantie Her Choice werkt The Hunger Project aan het einde van kindhuwelijken. Want kindhuwelijken en tienerzwangerschappen gaan hand in hand met honger en ondervoeding.

Jaarlijks trouwen wereldwijd ongeveer 12 miljoen meisjes voor hun achttiende jaar. En 1 op de 5 meisjes wereldwijd is een kindbruid. Dat was 1 op de 3 in de jaren 80, het aantal kindhuwelijken neemt dus af.

Vicieuze cirkel

Honger, armoede en kindhuwelijken hangen nauw met elkaar samen. Er is sprake van een vicieuze cirkel. Bij meisjes uit arme gezinnen ligt de kans dat zij jong trouwen twee keer zo hoog als bij meisjes uit rijkere families. Meisjes die jong trouwen stoppen met school en krijgen vaak al snel kinderen. Te jong zwanger worden leidt vaak tot ondervoede baby’s met een groeiachterstand. Ondervoede kinderen hebben op de lange termijn meer kans op ziektes, verstandelijke beperkingen en een lager IQ – wat weer effect heeft op hun leervermogen. En zo nemen de kansen op een betere toekomst als volwassene af. Voor de jonge moeders betekent stoppen met school dat hun kans op betaald werk afneemt, zij afhankelijk zijn en niet genoeg inkomsten hebben om hun gezinnen te voeden. Zo houden armoede en ondervoeding zichzelf in stand.

En dat terwijl meisjes juist  het verschil kunnen maken. Als ze de gelegenheid krijgen om onderwijs te volgen, heeft de hele maatschappij daar voordeel bij: kindersterfte en ondervoeding neemt af, inkomen neemt toe. Om een einde te maken aan honger en armoede moet de vicieuze cirkel doorbroken worden. Het is cruciaal dat er een einde wordt gemaakt aan kindhuwelijken.

“Het is zo normaal dat ouders hun dochter jong laten trouwen, maar we zouden het niet normaal moeten vinden. Dat wil ik andere meisjes vertellen. Het is hartstikke moeilijk om te bevallen van een baby en daarna weer naar school te gaan. Maar het is niet onmogelijk. Dat wil ik laten zien.”

Lees het hele verhaal van Gladys uit Oeganda

Her Choice-Programma

Via het “Her Choice”-programma werken we vijf jaar samen met Stichting Kinderpostzegels, ICDI, de AISSR/UvA en met steun van de Nederlandse overheid aan het tegengaan van kindhuwelijken. Dat doen we in 10 landen, waarvan 6 landen waar The Hunger Project werkt: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana en Oeganda.

Her Choice in cijfers

  • 5 partners: Stichting Kinderpostzegels, ICDI (International Child Development Initiatives), AISSR/UvA, The Hunger Project en het Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • 5 jaar: van 2016 t/m 2020
  • 6 strategieën: empoweren van meisjes; meisjes op school houden; laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg; economische zekerheid voor meisjes en hun familie; mobiliseren van de lokale gemeenschap; beleidsbeïnvloeding
  • 10 landen: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Mali, Nepal, Oeganda, Pakistan, Senegal
  • meer dan 1100 dorpen, verdeeld over 37 epicentra in Afrika en 56 unions in Bangladesh.

Impact Her Choice

In 2018 voerde AISSR/UvA in samenwerking met onafhankelijke lokale onderzoekers een midline evaluatie uit. Er werden data verzameld in 10 landen van 5.204 meisjes, 3.261 huishoudens, 68 gezondheidscentra en 145 leraren. Lees hier meer over het Midline Report of lees de impact pager (Engels).

“Met de Youth Club zorgen we ervoor dat de school ook voor meisjes een fijne plek is. We hebben een klachtenbox neergezet, waar leerlingen kunnen laten weten wat beter kan. Zo werd er geklaagd over de vieze wc’s. Veel meisjes bleven daardoor thuis als ze ongesteld waren, of ze kregen blaasontstekingen doordat ze de hele dag hun plas ophielden.”

Lees het hele verhaal van Bonani uit Bangladesh

Artikel: Een einde aan kindhuwelijken maken in Ethiopië

“Toen zich een goede kandidaat meldde voor Alemtsehaye, twijfelde ik niet. Hij had een goede baan en ik wil gewoon het beste voor mijn kinderen. Een rijke man kan haar meer geven dan ik.”

In de Ethiopische regio North Shoha, ten oosten van de hoofdstad Addis Ababa, werkt The Hunger Project actief aan het einde van kindhuwelijken. Bijvoorbeeld door het opzetten van Girls Clubs, door lessen over seksuele rechten, door het vergroten van economische zekerheid voor meisjes en hun families, en door dorpsdiscussies. Het hele dorp wordt erbij betrokken: de middelbare scholen, geestelijk leiders, politieagenten, medewerkers van ziekenhuizen en dorpsvrijwilligers – iedereen doet mee.

Resultaten 2018

  • In Benin trainden we 242 gemeenschapsleiders die in hun dorpen bewustwordingsacties organiseren over de negatieve gevolgen van kindhuwelijken en het belang van onderwijs voor meisjes.
  • 130 vrouwen in Burkina Faso volgden een ondernemerschapstraining. Met eigen inkomen kunnen zij zelf financieel bijdragen aan de opvoeding van hun kinderen en ervoor zorgen dat hun dochters naar school blijven gaan. Belangrijk, want meisjes die naar school gaan trouwen later.
  • Jongeren in Bangladesh pleitten zelf op school voor extra voorzieningen voor meisjes die ongesteld zijn. Op 200 scholen zijn nu aparte toiletten voor meisjes met water, zeep, handdoeken en maandverband. Hierdoor hoeven meisjes niet langer afwezig te zijn tijdens hun menstruatie en kunnen ze gewoon naar school blijven gaan.
  • In Ethiopië gaan verschillende generaties in de gemeenschap met elkaar in gesprek over kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis. Deze Community Conversations hebben geleid tot het opstellen van lokale reglementen die kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis verbieden in hun gemeenschap. En met succes: in epicentrum Geza Washa werden in 2018 maar liefst 25  geplande huwelijken geannuleerd en kunnen de meisjes verder naar school gaan. Dit is vooral dankzij de goede samenwerking tussen de gemeenschap, de girls clubs (meidenclubs waar meisjes leren over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en de negatieve effecten van kindhuwelijken) en het schoolbestuur.

Girls Not Brides

De internationale organisatie Girls Not Brides strijdt al jaren tegen kindhuwelijken. Eind 2016 lanceerde de Her Choice-alliantie samen met negen andere organisaties de Nederlandse tak van Girls Not Brides, met onder andere een bijeenkomst in de Tweede Kamer en een event onder leiding van Mabel van Oranje. “Door samen te werken staan we sterker en kunnen we wetgeving afdwingen bij landen waar dit veel voorkomt. We zijn nu een familie van zeshonderd organisaties wereldwijd die zich inzetten om te voorkomen dat minderjarige meisjes trouwen, gedwongen of niet”, aldus Mabel van Oranje.

Artikel: Kinderen van kinderen

“Het is zo belangrijk dat meisjes kennis hebben over hun seksuele rechten en gezondheid. Dat ze weten hoe hun lijf werkt, hoe ze zwanger kunnen worden, hoe ze dit kunnen voorkomen en waar ze terecht kunnen voor advies en hulp.”

Een jong meisje dat, tegen haar wil, door haar ouders wordt uitgehuwelijkt aan een oudere man. Een véél oudere man. Dat is het overheersende beeld van een kindhuwelijk. En hoewel dit inderdaad voorkomt, gebeurt het minder vaak dan je misschien zou denken. Want meestal zijn de bruid en bruidegom leeftijdsgenoten. En zijn het niet de ouders die een gedwongen huwelijk bekokstoven, maar trouwen tieners vanwege een ongeplande zwangerschap. Daarom richten we onze pijlen op het voorkomen van tienerzwangerschappen – door het doorbreken van taboes en in te zetten op échte brede seksuele vorming.

Foto’s: Rebke Klokke, Johannes Odé, Reinier van Oorsouw en Anna Zhu