Tacko Faye en Ndeye Faye - Senegal - Ndereppe - Johannes Odé - 300x300
Hogoye Sene en Tacko Faye - Senegal - Ndereppe - Johannes Odé - 300x300

Microfinanciering

Vrouwen zijn de belangrijkste voedselproducenten van Afrika. Maar om de voedselproductie op gang te brengen, is kapitaal nodig. De Afrikaanse boerin produceert 80% van het voedsel. Toch bezit zij slechts 1% van het land, ontvangt ze slechts 10% van de verstrekte kredieten en 7 – 10% van de landbouwsubsidies. The Hunger Project geeft deze vrouwen toegang tot krediet, training en een betrouwbare omgeving om te sparen.

Deze microkredieten stellen de vrouwen in staat om zelfstandige ondernemers te worden, onafhankelijk te zijn en te zorgen voor zichzelf, hun gezin, hun dorp, hun land. De vrouwen kunnen beter voedsel kopen, hun kinderen naar school sturen en hebben geld voor medische kosten. Zo wordt niet alleen hun positie versterkt, maar de situatie van het hele gezin verbeterd.

“Ik heb onze bank zien groeien in die jaren. In 2007 maakten 17 vrouwengroepen gebruik van een microkrediet van de bank. En nu in 2016 zijn dat er meer dan 100! Ook hebben nu 7 mannengroepen een microkrediet, en hebben we 96 individuele leden.”

Tacko Faye, beheerder rurale Microfinancieringsbank in SenegalLees haar verhaal

Opzet

Het programma bestaat uit drie onderdelen: training, sparen en lenen.

  1. Training: alle deelnemers aan het microfinancieringsprogramma doen mee aan de Vision, Commitment and Action (VCA) workshops en worden getraind in het ontwikkelen van eigen projecten, boekhouden, ondernemerschap en leiderschap. Bovendien volgen ze trainingen op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, gender, water en – voor deelnemers die niet kunnen lezen en schrijven – alfabetisering.
  2. Sparen: een spaarcultuur is belangrijk voor een succesvol kredietprogramma. Door te sparen, zelfs zeer kleine bedragen, leren de partners om bewust met geld om te gaan. Bovendien is spaargeld een belangrijke basis voor nieuw leenkapitaal. Een spaartegoed van 10% is vereist als onderpand voor een lening.
  3. Lenen: krediet kan de vrouwen een startkapitaal geven om te ondernemen en inkomen te generen. Vrouwen kunnen alleen als groep van 5 – 15 mensen een lening afsluiten. Samen maken ze een plan hoe het geld besteed gaat worden en hoe ze denken de lening terug te kunnen betalen. De leden van de groep staan voor elkaar garant, wat het risico beperkt en de onderlinge samenwerking versterkt. Nieuwe leningen worden pas verstrekt wanneer oude zijn terugbetaald, en de hoogte van de leningen kan oplopen wanneer leencycli zijn voltooid. De grootte van leningen ligt veelal tussen de 50-100 dollar per lening. Pas nadat drie groepsleningen zijn verstrekt en terugbetaald, kan een partner een individuele lening aanvragen. Door verzekeringen (micro-insurance) worden de risico’s van het sparen en lenen gedekt.

“Mijn lening investeerde ik in parfum, sieraden en spulletjes voor het haar. Eerst had ik een gezamenlijke lening met een vrouwengroep. Ik doe het nu voor het eerst alleen en het bevalt me erg goed. Ik reken er op dat ik hierna weer een nieuwe lening kan afsluiten om zo mijn handeltje te kunnen uitbreiden. De zaken gaan goed!”

Hogoye Sene uit SenegalLees meer over de microfinancieringsbank in Ndereppe, Senegal

Foto’s: Johannes Odé