Djibril Ndour - Senegal - Johannes Odé

Djibril Ndour, dorpschef en voorzitter van de boerencorporatie

“In 2006 zijn we gestart met de graanbank. We zijn enorm gegroeid: van 60 leden bij de start, naar 253 leden nu. Bovendien hebben we in 2014 een boerencorporatie opgericht. In totaal zijn 429 boeren lid.” Aan het woord is Djibril Ndour, voorzitter van de boerencorporatie van het epicentrum Ndereppe in Senegal. “De graanbank zorgt voor meer voedselzekerheid in de regio. Maar we willen blijven doorgroeien en uitbreiden. Met de formele boerencorporatie kunnen we nog meer bereiken”.

The Hunger Project gaf de graanbank een startkapitaal, bouwde samen met de gemeenschap de ruime voorraadschuur en trainde de animators in landbouwtechnieken. Djibril Ndour: “Dat was een goede start. We gaan verder op de weg die we zijn ingeslagen, met de kennis en de technieken die The Hunger Project ons heeft bijgebracht. We verwachten dat de graanbank zich in de toekomst zelf kan blijven bedruipen. En omdat we nu een officiële boerencorporatie zijn, komen we in aanmerking voor financiële ondersteuning van overheidsprogramma’s. Via die programma’s kunnen we ook microkredieten verstrekken aan onze leden, als aanvulling op de kredieten van de rurale bank. De tijd dat er gezaaid en geoogst wordt is met drie maanden per jaar maar kort. We willen onze leden stimuleren om met behulp van microkredieten ook andere activiteiten te ontplooien naast de landbouw. Zoals het fokken van vee.” Djibril, tevens dorpschef van het dorp Ndour, houdt zelf stieren. Met deels eigen middelen, en deels een microkrediet, heeft hij voor 50.000 CFA twee stieren gekocht. Na het vetmesten kan hij ze voor het dubbele verkopen.

Djibril vervolgt: “In de toekomst willen we met steun van de overheidsprogramma’s alle corporatieleden van zaaigoed voorzien. Nu hebben we voldoende zaaigoed voor de 253 leden van de graanbank, maar niet voor alle 429 leden van de corporatie. We willen iedereen de kans geven om mee te doen met de graanbank. Ook hebben we plannen om nieuwe voorraadschuren te bouwen met meer opslagcapaciteit, zodat nog meer mensen zaaigoed kunnen afbetalen met oogst, en in schaarste voor een goede prijs gierst kunnen kopen. De huidige schuur is niet groot genoeg voor onze ambities. Corporatieleden betalen eenmalig 5.000 CFA om lid te worden en daarna 1.000 CFA per jaar. Met deze bijdragen, samen met de opbrengst van de verkoop van gierst en toekomstige steun vanuit de overheidsprogramma’s, kunnen we de uitbreiding betalen. Zodat de graanbank en corporatie voor nog meer voedselzekerheid in de dorpen kunnen zorgen.”

Tekst: Mariken Stolk
Foto: Johannes Odé

Graanbank van Ndereppe
Lees meer over de graanbank van het epicentrum in Ndereppe

https://

Epicentrum Ndereppe in Senegal
Lees meer over de voortgang, over de microfinancieringsbank, de graanbank, het 1000-dagen programma, de winkel en de toekomstplannen van Ndereppe.