Mame Fatou Faye en Ndeye Kane -Senegal - Ndereppe - Johannes Odé - 300x300 2

Mame Fatou Faye, winkelbeheerster

Bij de winkel in het epicentrumgebouw van Ndereppe is het ’s ochtends vroeg al een komen en gaan van klanten. Mensen komen met ezelskarretjes om grote zakken rijst te laden. Anderen komen voor een zak waspoeder of snoepjes. De nieuwe winkelbeheerster Mame Fatou Faye is blij met de hulp die ze vandaag krijgt van voorgangster Ndeye Kane. Waar Mame Fatou de kredietgegevens van een klant niet kon vinden, tovert Ndeye ze zo tevoorschijn – zodat de klant de zak rijst op haar rekening kan laten zetten.

In het epicentrumgebouw van Ndereppe in Senegal wordt sinds 2012 een winkel gerund door vrouwen. Zij komen uit de dertien dorpen die deel uit maken van het epicentrum, en ze wisselen elkaar af. De winkel, een sociale onderneming, is gestart met een beginkapitaal van The Hunger Project en bedruipt zichzelf sindsdien. De winkel is zeven dagen per week open, van 8 tot 13 uur en van 16 tot 19 uur. Tijdens de hete middaguren, wanneer de temperatuur gemakkelijk oploopt tot 40 graden, blijven de mensen liever thuis.

Het systeem van de winkel levert elke deelneemster werkervaring en inkomsten op. Bij toerbeurten beheren de vrouwen de winkel. Daarvoor worden ze getraind in rekenen en boekhouden. Elke deelneemster beheert de winkel vier maanden. Na afloop wordt de kas opgemaakt. Voorheen werd de winst gedeeld door drie: een derde van de winst voor de deelneemster en twee derde voor de winkel. Nu de winkel een echte sociale onderneming is, wordt de winst anders verdeeld. Maandelijks wordt 10.000 CFA (15 euro) van de opbrengst geïnvesteerd in het epicentrum, voor lopende kosten zoals onderhoud aan het gebouw, stroom, etc. Van het restbedrag gaat een derde naar de deelneemster en twee derde naar de winkel. Zo draagt de winkel bij aan de verzelfstandiging van het epicentrum. Zodat het epicentrum en de winkel kunnen blijven draaien, ook zonder steun van The Hunger Project.

Teks: Mariken Stolk
Foto: Johannes Odé

Winkel van Ndereppe
Lees meer over de winkel van het epicentrum in Ndereppe

https://

Epicentrum Ndereppe in Senegal
Lees meer over de voortgang, over de microfinancieringsbank, de graanbank, het 1000-dagen programma, de winkel en de toekomstplannen van Ndereppe.